Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước

hien phap 18

Số trang: 450 trang

Giá tiền: 70.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5 -2016

 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat pho bien 287

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 132 trang - Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2016

 

Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ)

xay dung nong thon 72016

Tác giả: TS. Phạm Đi

Số trang: 340 trang - Giá tiền: 85.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2016

 

Sách sắp xuất bản tháng 8-2016

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân
 2. Bộ luật dân sự
 3. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân
 4. Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền...
 5. Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện,....
 6. Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân
 7. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 và thành tựu lập pháp...
 8. Những điểm mới về chế định bào chữa trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
 9. Văn kiện Đảng bộ Toàn tập - Tập 19
 10. Kỷ yếu... tỉnh Cao Bằng khoá XIII...
 11. Giáo trình tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử
 12. Luật doanh nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
 13. Luật tố tụng hành chính
 14. Cẩm nang tra cứu pháp luật về đất đai
 15. So sánh Bộ luật tố dụng dân sự...
 16. Luật đầu tư
 17. Luật tổ chức chính quyền địa phương
 18. Luật tố tụng hành chính
 19. Bộ luật tố tụng dân sự
 20. Các nghị quyết Trung ương Đảng.
 

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

tai lieu tham khao phuc vu 96
Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 344 trang

Xuất bản: Tháng 4 - 2016

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 7 trong tổng số 33