Theo-dau-chan-Bac-HoTác giả: Nguyễn Đức Quý

Số trang: 220 trang

Cuốn sách tập hợp các câu chuyện kể của những người may mắn được gần bên Bác trong những năm tháng đấu tranh gian khổ, ghi lại các sự kiện từ những ngày Bác về nước và công việc bảo vệ Bác trong những sự kiện quan trọng. Mỗi câu chuyện đi bảo vệ Bác là mỗi kỷ niệm rất đỗi tự hào, đồng thời là những bài học kinh nghiệm được rút ra từ con người vĩ đại Hồ Chí Minh.

Với những câu chuyện kể rất gần gũi, đời thường đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, cuốn sách là nguồn tài liệu phong phú và mới mẻ, cung cấp thêm những thông tin hữu ích và thiết thực đến mọi thế hệ người dân Việt Nam. Từ đó giúp người đọc hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn những bước đường Bác đi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người.