125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)

125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân (Xuất bản lần thứ tư)
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Số trang: 51 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối giúp lực lượng Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân.

  Cuốn sách 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ biên, giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và phương pháp công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ