Loading...

Bác Hồ viết Di chúc

Bác Hồ viết Di chúc
Tác giả: Vũ Kỳ
Số trang: 219 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong bốn năm, từ 1965 đến 1969, mỗi năm Bác Hồ chọn đúng dịp ngày sinh của mình (từ ngày 10 - 20/5), mỗi ngày dành đúng một tiếng (từ 9 đến 10 giờ)  để viết “những lời dặn lại” cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân” phòng khi Bác qua đời. Tập hồi ký Bác Hồ viết Di chúc của đồng chí Vũ Kỳ - nguyên thư ký, người giúp việc tận tuỵ bên cạnh Bác gần một phần tư thế kỷ - là những trang viết chân thực kể về việc làm thiêng liêng đó của Người. Tập hồi ký giúp độc giả hiểu thêm về một cuộc đời, một con người, một nhân cách vĩ đại, mẫu mực -  Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ