Loading...

Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời (Xuất bản lần thứ ba)

Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời (Xuất bản lần thứ ba)
Tác giả: Song Thành
Số trang: 188 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời do GS. Song Thành - nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh biên soạn gồm 07 chuyên đề, góp phần làm rõ những phẩm chất cần có của mỗi cán bộ, đảng viên trên cả 03 lĩnh vực: tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tấm gương cao đẹp của Bác Hồ.

  Với văn phong chính luận giản dị, trong sáng, khúc chiết, vừa phổ cập, vừa nâng cao, kết hợp phân tích lý luận với những dẫn chứng sinh động rút ra từ tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ