Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 451 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tuyên Quang là vùng đất lịch sử chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô khu giải phóng, trung tâm căn cứ địa cách mạng, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, thuận tiện làm một trung tâm liên lạc với miền xuôi, miền ngược và ra nước ngoài, một lần nữa Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Kháng chiến, từ đây lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc ta giành thắng lợi, kết thúc bằng chiến dịch
  lịch sử Điện Biên Phủ.

  Nội dung cuốn sách Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu hội thảo khoa học) tuyển chọn 43 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” do tỉnh ủy Tuyên Quang và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuối tháng 3 năm 2022. Độc giả có thể tham khảo cuốn sách tại thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ