Bài tập môn Giáo dục chính trị (Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

Bài tập môn Giáo dục chính trị (Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
Số trang: 354 trang
Giá tiền: 124.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giáo dục chính trị là môn học cơ bản trong các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng. Đây là môn học có khối lượng kiến thức lớn, được bố trí học năm đầu tiên trong chương trình đào tạo. Điều này đặt ra nhu cầu cần có một tài liệu để định hướng, rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

  Cuốn sách Bài tập môn Giáo dục chính trị do TS. Đỗ Thị Thanh Loan và TS. Hoàng Thu Thảo đồng chủ biên, gồm 2 phần: Phần I: Bài tập trắc nghiệm; Phần II: Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời, đcác bài: Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa con người ở Việt Nam; Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  Cuốn sách được biên soạn dựa theo Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang được dạy và học tại các trường cao đẳng hiện nay, đồng thời mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương, các phần trong tài liệu. Cuốn sách không phải là bảng tóm tắt nội dung tài liệu để học viên học một cách thụ động, máy móc, mà trên cơ sở phương châm đổi mới phương pháp học tập bộ môn, khắc sâu kiến thức, giúp người học phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là tự học, tự nghiên cứu một cách có hệ thống nội dung môn học Giáo dục chính trị của sinh viên các trường cao đẳng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ