Báo cáo khoa học thường niên năm 2022

Báo cáo khoa học thường niên năm 2022
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Số trang: 571 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Báo cáo khoa học thường niên năm 2022 của Hội đồng Khoa học các cơ Đảng Trung ương cung cấp nội dung những bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng; những bài viết tiêu biểu của các Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và một số bài viết chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học đã được Hội đồng Khoa học các cơ Đảng Trung ương nghiệm thu trong năm 2022 trên các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng; kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  Cuốn sách gồm 4 phần chính:

  Phần I: Định hướng chỉ đạo;

  Phần II: Lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng;

  Phần III: Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội;

  Phần IV: Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  Ngoài ra, phần Phụ lục của cuốn sách giới thiệu danh mục các đề tài, đề án đã được nghiệm thu năm 2022; danh mục các đề tài, đề án thực hiện năm 2022.

  Thông qua các bài viết, các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học do Hội đồng thực hiện được tập hợp trong cuốn sách, độc giả sẽ có được cái nhìn khá toàn diện về những kết quả mà chúng ta đạt được trong năm 2022, cùng những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, thấy được những thách thức cần vượt qua và dự báo những khả năng, tình huống sắp diễn ra. Báo cáo khoa học thường niên của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương không chỉ đóng góp vào việc phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, mà còn góp phần bổ sung và phát triển lý luận, tham mưu cho các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ