Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới

Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
Số trang: 344 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc về quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ quốc tế, kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc giai đoạn hiện nay, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đối với lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay cũng như những vấn đề đặt ra đối với việc bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi cũng như phù hợp với các cam kết, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Từ đó đưa ra một số đề xuất chính sách tham chiếu trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 179.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Thị Thanh Mai
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ