Loading...

Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học;

  Chương II: Thực trạng và hệ quả bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam;

  Chương III: Giải pháp và khuyến nghị nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Qua đó, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học; phân tích thực trạng bất cân xứng thông tin giữa trường đại học với sinh viên, doanh nghiệp và hệ quả của nó; đề xuất những giải pháp trực tiếp và bổ trợ nhằm giảm thiểu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ