Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay

Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở các đơn vị cơ sở trong quân đội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và hoạt động không thể thiếu được ở mỗi đơn vị cơ sở trong toàn quân. Với mục đích trên, cuốn sách ra đời là kết quả của những nghiên cứu bước đầu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ nhằm góp phần xây dựng quân đội ta trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ trẻ trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội – Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn
  Chương II: Thực trạng và một số kinh nghiệm bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay
  Chương III: Phương hướng, yêu cầu và những giải pháp cơ bản bồi dưỡng niềm tin cộng sản cho đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội hiện nay
  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho đội ngũ quân nhân, sĩ quan trong quân đội và đông đảo bạn đọc quan tâm.
  Sách gồm 252 trang, giá 28.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ