Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thơ (Chủ biên)
Số trang: 319 trang
Giá tiền: 139.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, phân tích, bình luận các án lệ đầu tư quốc tế; thông qua đó phác họa bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của pháp luật đầu tư quốc tế; vấn đề chính sách, pháp luật ẩn sau các chuyển biến trong các hiệp định đầu tư quốc tế cũng như việc phòng ngừa loại tranh chấp này – kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên ngành luật quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ