Loading...

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 496 trang
Giá tiền: 111.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ hai văn bản: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017, nhờ đó, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu nội dung luật, đặc biệt là tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật mới về tội phạm và hình phạt.

  Nội dung đầy đủ của Bộ luật Hình sự (hiện hành) gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều, quy định về tội phạm và hình phạt. Bộ luật Hình sự, được xây dựng và ban hành nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
  Giá tiền: 78.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ