Bảo vệ cấp bộ Đề tài khoa học “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ biên tập xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trong tình hình mới”

Ngày đăng: 25/04/2013 - 16:04

Ngày 24-4-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề tài khoa học “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ biên tập xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trong tình hình mới”, mã số KHBĐ (2010)-10 do TS. Nguyễn Đình Thực, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập và các thành viên Hội đồng Khoa học - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Tin nghiem thu de tai khoa hoc

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do GS. TS. Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - Ủy viên HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng nghiệm thu đã nêu bật những ưu điểm và hạn chế của Đề tài. Các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá, Đề tài là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, nhiều thông tin, đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phương pháp nghiên cứu thích hợp, tài liệu tham khảo phong phú, có độ tin cậy cao… Kết quả nghiên cứu của Đề tài vừa có giá trị lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác biên tập xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, Đề tài còn một số hạn chế như: phần lý luận chung quá dài; chưa cụ thể hóa một cách rõ ràng phương hướng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ biên tập sách lý luận chính trị, pháp luật... Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Đề tài đạt loại khá.

Nguyễn Thúy

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả