Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lãng, huyện ủy Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Jacob Morgan (Biên dịch và hiệu đính: Dương Thị Thu Hằng, Lê Diệu Hường, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Quỳnh Nga)
Giá tiền: 148.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 243.000 đ
Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Thông Nông, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban liên lạc họ Mai Việt Nam
Giá tiền: 172.000 đ
Tác giả: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Báo Nhân Dân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên) - PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 515.000 đ
Tác giả: Sở Khoa học và công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret; Biên dịch và hiệu đính: Lý Thị Hải Yến, Bùi Tài Kiên, Vũ Thị Lanh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Minh, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Quách Thu Nguyệt (tổng hợp và tuyển chọn)
Giá tiền: 1.041.000 đ
« 1 2 3 4 5 »