Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
Giá tiền: 129.000 đ
Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
Giá tiền: 131.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
Giá tiền: 146.000 đ
Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Nguyễn Thị Khuyên, ThS. Vũ Thị Kim Thanh, ThS. Đặng Hương Giang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 151.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
Giá tiền: 90 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
Giá tiền: 161.000 đ
« 2 3 4 5 6 »