Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Võ Văn Thật
Giá tiền: 225.000 đ
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngãi Xuyên, Đảng bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lãng, huyện ủy Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Jacob Morgan (Biên dịch và hiệu đính: Dương Thị Thu Hằng, Lê Diệu Hường, Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Quỳnh Nga)
Giá tiền: 148.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 243.000 đ
Tác giả: BCH Đảng bộ huyện Thông Nông, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ban liên lạc họ Mai Việt Nam
Giá tiền: 172.000 đ
Tác giả: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
« 4 5 6 7 8 »