Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum, Tập 2 (2001 - 2021)

Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum, Tập 2 (2001 - 2021)
Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
Số trang: 272 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ bao đời nay, phụ nữ luôn là bộ phận dân cư đông đảo của xã hội, góp phần quan trọng vào những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp dựng, giữ nước và phát triển đất nước.

  Là một bộ phận dân cư của một tỉnh nằm ở cực bắc Tây Nguyên, nơi có ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia, địa bàn chiến lược có tầm quan trọng cả về quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực; nơi sinh sống và hội tụ lâu đời của các dân tộc: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Hrê, Brâu, Rơ Măm…, phụ nữ các dân tộc Kon Tum đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường đấu tranh chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chống áp bức, bóc lột, chống giặc ngoại xâm, góp phần cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum bảo vệ nền độc lập của dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước.

  Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức lao động, sản xuất, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh đề ra.

  Những đóng góp to lớn trên chặng đường đấu tranh cách mạng từ năm 1930 đến năm 2021 của phụ nữ các dân tộc tỉnh Kon Tum được ghi lại trong bộ sách Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum. Tập 1 (1930 - 2001) đã xuất bản lần đầu năm 2006.

  Với mục đích tiếp tục hoàn thiện nội dung sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung tập 1 (1930 - 2001) và xuất bản mới tập 2 (2001- 2021), nhằm khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ, từ đó rút ra những bài học bổ ích, những kiến nghị về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum nói riêng trong giai đoạn hiện nay.  

  Cuốn sách Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum, tập 2 (2001 - 2021) ghi lại công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Kon Tum trong những thập niên  đầu tiên của thế kỷ XXI. Đây là thời kỳ cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quyết tâm thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và phong trào phụ nữ tỉnh Kon Tum trong những thập niên đầu thế kỷ XXI được thể hiện trong 4 chương của cuốn sách tương ứng với 4 kỳ đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (2001 - 2021), nhằm cung cấp cho độc giả, những người quan tâm tới lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Kon Tum những nguồn tư liệu có tính khái quát và tương đối đầy đủ về phong trào phụ nữ và công tác Hội những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ