Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2016 - 2020 (Lưu hành nội bộ)

Các nghị quyết của Trung ương Đảng 2016 - 2020 (Lưu hành nội bộ)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, được ban hành từ năm  2016 đến năm 2020 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phấn thứ nhất: Các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 2016 - 2020.

  Phần thứ hai: Các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư 2016 - 2020.

  Phần thứ ba: Các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư 2016 - 2020.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ