Chính sách dân tộc ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng giải pháp

Chính sách dân tộc ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng giải pháp
Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
Số trang: 186 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, trình bày khái quát những đặc điểm cơ bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; những chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giai đoạn 2011 – 2020; bước đầu đánh giá việc thực hiện chính sách ở một số nội dung cơ bản; từ đó, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chính sách dân tộc giai đoạn 2021 – 2030. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách; giảng viên, sinh viên ngành Dân tộc học và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ