Loading...

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – 60 năm xây dựng và phát triển

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – 60 năm xây dựng và phát triển
Tác giả: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Số trang: 308 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tính đến ngày 01-10-2009, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vừa tròn 60 tuổi. Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Trung Quốc đã trải qua hai mô hình phát triển khác nhau,một là, mô hình phát triển của tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ nhất do Mao Trạch Đông đứng đầu; hai là, mô hình phát triển của tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ hai do Đặng Tiểu Bình đứng đầu. Qua 60 năm ấy, đất nước Trung Quốc dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia có quốc lực tổng hợp đứng vào hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những tồn tại và nhiều vấn đề về phát triển như những trả giá lớn về môi trường, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, mâu thuẫn ở tầng sâu về kinh tế…

   Với mục đích thông tin đến bạn đọc một cách khái quát về những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 60 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành cuốn sách “Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – 60 năm xây dựng và phát triển”.

  Cuốn sách tập hợp các bài viết tham gia Hội thảo khoa học “Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: 60 năm xây dựng và phát triển” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về quá trình xây dựng và phát triển đất nước Trung Quốc trong 60 năm qua, từ những thành tựu cũng như những vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục giải quyết.

  Với hơn 300 trang được trình bày một cách khoa học, hệ thống, kết cấu nội dung cuốn sách bao gồm ba phần chính. Phần I – Công tác xây dựng Đảng ở Trung Quốc, trình bày những bước phát triển chủ yếu về lý luận xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phần II – Các vấn đề về kinh tế, trình bày về lý luận và thực tiễn của quá trình cải cách thể chế kinh tế, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế đối ngoại trong 60 năm qua ở Trung Quốc và tìm hiểu về bước thử nghiệm mới đối với Khu thử nghiệm cải cách đồng bộ tổng hợp giữa thành thị và nông thôn Trùng Khánh. Phần III – Các vấn đề xã hội và văn hóa, trình bày vai trò xã hội của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đối với các tổ chức xã hội, quan điểm và kinh nghiệm của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề dân sinh, tầng lớp trung lưu mới nổi lên trong những năm gần đây ở Trung Quốc, bước đột phá về lý luận trong xây dựng xã hội và nhận thức về văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ