Công bố sách, tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ngày đăng: 13/04/2012 - 08:04

Read More

Read MoreNgày 12-4-2012, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ công bố sách, tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chủ trì Lễ công bố.

Giam-doc---Tong-Bien-tap-Nh

Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Duy Hùng phát biểu tại buổi Lễ

Tới dự buổi Lễ, có các đồng chí: Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các nhà quản lý là các tác giả, các cộng tác viên của Nhà xuất bản; lãnh đạo Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các ban biên tập, các vụ chức năng; các đơn vị, các biên tập viên, các cán bộ tham gia biên tập, xuất bản sách, tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

aQuang-canh-Le-cong-bo

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi Lễ, 10 ấn phẩm được công bố là:

1. Tư cách người cách mạng tập hợp 6 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng, đó là: Tư cách một người cách mệnh (1927), Sửa đổi lối làm việc (1947), Cần kiệm liêm chính (1949), Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (1952), Đạo đức cách mạng (1958), Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969).

2. Về tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về tác phẩm quan trọng này.

3. Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đã được xuất bản lần đầu tiên năm 1939.

4. Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta do GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ biên.

5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6. Quyết tâm cao, biện pháp quyết liệt nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7. Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ mới của PGS. TS. Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

8. Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của PGS. TS. Vũ Văn Phúc và PGS. TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên.

9. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020 do TS. Nguyễn Bá Ân chủ biên.

10. Phát hiện và sử dụng nhân tài của Nhiệm Ngạn Thân - một học giả nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và giáo dục của Trung Quốc.

Phát biểu tại Lễ công bố, TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết: Đây là những tài liệu cần thiết, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn và vận dụng trong thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới; về xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về phát hiện và sử dụng nhân tài…

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong tổ chức biên tập, xuất bản kịp thời Văn kiện và sách, tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch đề tài, tổ chức biên tập, xuất bản những bộ sách, tài liệu tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Cũng tại Lễ công bố, các đồng chí chủ trì, các nhà khoa học, quản lý là tác giả, cộng tác viên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan đến nội dung các ấn phẩm như: Giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa đột phá trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; bảo đảm vai trò giám sát của nhân dân...

Sau Lễ công bố, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật sẽ có kế hoạch tổ chức phát hành để các ấn phẩm có giá trị này đến tay độc giả một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thiết thực phục vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ngọc Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả