Công bố bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị

Ngày đăng: 31/08/2023 - 11:08

Sáng 31/8/2023, tại Hải Dương, Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ khởi công dự án tu bổ tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị và công bố, giới thiệu bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu và đại diện gia đình đồng chí Lê Thanh Nghị.

Lễ khởi công dự án tu bổ tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị và công bố, giới thiệu bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị được tổ chức vào thời điểm cả nước hưởng ứng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Lê Thanh Nghị, vượt mọi khó khăn, thách thức, ra sức học tập, lao động và cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị gồm 4 cuốn sách: “Lê Thanh Nghị tiểu sử”; “Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh” và “Lê Thanh Nghị tuyển tập” (2 tập).

Trong đó, cuốn sách “Lê Thanh Nghị tiểu sử” thuộc “Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” theo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị. Cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, đã ghi lại tương đối toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị - một tấm gương tiêu biểu, người cộng sản ưu tú, kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những vấn đề mới, khó và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gương mẫu đi đầu và cũng hết sức thận trọng, nghiêm minh trong xử lý công việc. Đồng chí Lê Thanh Nghị xứng đáng là người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần, đạo đức cách mạng, luôn tận tụy, cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi đồng bào, đồng chí.

Cuốn sách “Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh” gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí và gia đình đồng chí Lê Thanh Nghị, đã đánh giá, làm sâu sắc thêm cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, những trang hồi ký của đồng chí đã cho thấy lý tưởng, phẩm chất cao đẹp và định hướng con đường cách mạng cùng với ý chí, niềm tin và bản lĩnh của một người cộng sản kiên cường.

“Lê Thanh Nghị tuyển tập” (tập 1: 1953 - 1973; tập 2: 1974 - 1982) tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, các công trình nghiên cứu tiêu biểu của đồng chí Lê Thanh Nghị trên các lĩnh vực, qua các cương vị mà đồng chí đảm nhiệm từ năm 1953 đến năm 1982. Mỗi bài viết, bài phát biểu của đồng chí thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực của nhà lãnh đạo có tâm và có tầm, những suy nghĩ, trăn trở về tư duy quản lý kinh tế, làm cơ sở, nền tảng đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp và công nghiệp của Đảng trong những giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, bộ sách cung cấp nguồn tư liệu khá toàn diện, phong phú và đầy đủ về đồng chí Lê Thanh Nghị. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng rằng, bộ sách ra mắt bạn đọc hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa, là tài liệu có giá trị góp phần phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu về lịch sử Đảng, về những đóng góp của các nhà cách mạng tiền bối cũng như của đồng chí Lê Thanh Nghị với quê hương Hải Dương, với Đảng, cách mạng và dân tộc. Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Dương - quê hương của đồng chí Lê Thanh Nghị có thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng để không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, với khối lượng tư liệu phong phú và sâu sắc, bộ sách góp phần làm sáng rõ hơn công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với Đảng, nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị được trao tặng Bộ sách về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Thanh Nghị cần tích cực đẩy mạnh thông tin nội dung của bộ sách bằng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, quảng bá khác nhau để bộ sách đến được với đông đảo bạn đọc gần xa; sớm đưa nội dung bộ sách vào tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh; trong quá trình sử dụng, lưu hành cần đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành...

Đồng chí Lê Thanh Nghị (tên thật là Nguyễn Khắc Xứng), sinh ngày 6/3/1911, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước tại làng Thượng Cốc, huyện Tứ Lộc (nay là thôn Bình Đê, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc), tỉnh Hải Dương. Đồng chí Lê Thanh Nghị là nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cho đến thời kỳ tiến hành xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí đã từng đảm nhận nhiều trọng trách như: Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Bí thư Khu ủy 3, Ủy viên Ủy ban kháng chiến Khu 3; Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu 3, kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Văn phòng, sau là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng, kiêm Trưởng Ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, kiêm Trưởng Ban Công nghiệp Trung ương, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước...

Với những hoạt động và cống hiến to lớn đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Lê Thanh Nghị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị trưng bày tại buổi lễ

Bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu về lịch sử Đảng, về những đóng góp của các nhà cách mạng tiền bối nói chung, của đồng chí Lê Thanh Nghị với quê hương Hải Dương, với Đảng, cách mạng và dân tộc nói riêng. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Dương có thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị cho huyện ủy Gia Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương và Thư viện tỉnh Hải Dương

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tủ sách điện tử "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho Ban Tuyên giáo huyện ủy Gia Lộc; xã Gia Khánh và Trường Trung học cơ sở Lê Thanh Nghị 

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Bộ sách về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị cho huyện ủy Gia Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương và Thư viện tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, tỉnh Hải Dương đã khởi công dự án tu bổ tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị. Được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2004, sau gần 20 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình của Nhà tưởng niệm đã bị xuống cấp làm ảnh hưởng trực tiếp tới thẩm mỹ, công năng sử dụng và gây khó khăn cho việc tham quan, tưởng niệm.

Việc tu bổ tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Thanh Nghị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng - “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa giáo dục sâu rộng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau; thể hiện rõ đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh thân thế, sự nghiệp người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả