Công bố cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ

Ngày đăng: 19/05/2023 - 22:05

Chiều 19/5/2023 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và chủ trì buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Dự buổi Lễ còn có các dịch giả, chuyên gia tham gia trong quá trình biên soạn bộ  sách; các đại diện đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Nga tại Việt Nam.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (phiên bản tiếng Việt) ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản. Cuốn sách lựa chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung vào các nội dung trọng tâm: (1) Từng bước hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; (2) Nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”; (3) Đề cao phẩm giá, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất; (4) Khẳng định trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; và (5) Nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nội dung cuốn sách trở thành định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tặng sách cho các đại biểu tham dự buổi Lễ

Ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được sự đánh giá tích cực và quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước bởi các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong cuốn sách đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước Việt Nam trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Để lan tỏa ý nghĩa chính trị, giá trị định hướng của cuốn sách, góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra thế giới, giúp bạn bè quốc tế, bạn đọc trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài thêm hiểu về đất nước - con người, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên dịch, xuất bản cuốn sách này bằng 7 thứ tiếng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đánh giá cao ý tưởng biên dịch, xuất bản cuốn sách bằng 7 ngoại ngữ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ các chuyên gia, dịch giả uy tín từ các cơ quan, bộ ngành lớn; các chuyên gia bản địa. Bên cạnh phiên bản sách giấy truyền thống, còn có phiên bản điện tử, giúp cho việc tiếp cận cuốn sách được dễ dàng, rộng rãi. Đây cũng là một trong những bước đột phá của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đáp ứng xu thế phát triển ngành xuất bản, nâng tầm và chuyên môn hóa việc xuất bản sách, rút ngắn thời gian tối đa tới các độc giả.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, việc công bố, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư bằng 7 ngoại ngữ hôm nay vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử - văn hóa. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  hy vọng cuốn sách bằng các ngoại ngữ khác nhau sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm, hiểu sâu về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời mong muốn đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam sẽ là “cánh tay nối dài” giúp cho cuốn sách có thể đến được người dân, các độc giả nước sở tại.

Sau buổi ra mắt ngày hôm nay, đồng chí đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện sứ mệnh lan tỏa nội dung cuốn sách.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xuất bản bộ sách trên, Lãnh đạo Nhà xuất bản đã nhanh chóng tổ chức triển khai kế hoạch biên tập - xuất bản, truyền thông, giới thiệu bộ sách; liên hệ đội ngũ các chuyên gia tiến hành thẩm định các bản dịch, đồng thời triển khai biên tập, bảo đảm chất lượng và tiến độ xuất bản ở mức độ cao nhất. Đặc biệt, với mục đích sách xuất bản phải có chất lượng dịch tốt, thể hiện đúng nội dung, tinh thần của phiên bản gốc tiếng Việt, đồng thời văn phong, lối diễn đạt phải được bản địa hóa, gần gũi với bạn đọc các nước, Nhà xuất bản đã nghiên cứu, lựa chọn và mời các chuyên gia bản xứ từ Lào, Trung Quốc, Canađa, Cuba, Nga,… luôn yêu quý, gần gũi với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là đều rất am hiểu ngôn ngữ và đặc điểm chính trị Việt Nam, có chuyên môn về khoa học chính trị để thẩm định bản dịch của các thứ tiếng.

Đồng chí Phạm Thị Thinh cũng thông tin, song song với xuất bản hơn 11.000 bản sách giấy bằng 7 thứ tiếng, cung cấp đến các cơ quan, tổ chức đối ngoại, ngoại giao cả trong và ngoài nước; nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của cuốn sách, Nhà xuất bản đồng thời xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả