Loading...

Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét (1999-2012)

Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét (1999-2012)
Tác giả: ThS. Đặng Công Thành
Số trang: 198 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ những nhân tố tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Vênêxuêla, phân tích những chủ trương, biện pháp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của chính quyền Tổng thống Hugô Chavét và những kết quả đạt được cùng những khó khăn đặt ra đối với cuộc đấu tranh này. Đồng thời, các tác giả còn phân tích tác động của cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét đến khu vực Mỹ Latinh và rút ra một số bài học đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu lý luận về thế giới hiện đại; về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế mới; về những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Những nhân tố tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét

  Chương II: Cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét

  - Chương III: Tác động của cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla đến khu vực Mỹ Latinh và một số bài học kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ