Đại biểu Quốc hội khóa XV những điều cần biết

Đại biểu Quốc hội khóa XV những điều cần biết
Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số trang: 254 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 4 chương, trình bày tương đối độc lập các vấn đề: Tổng quan về Quốc hội; Tổ chức của Quốc hội; Hoạt động của Quốc hội và Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Phần cuối cuốn sách là Phụ lục, cung cấp thông tin tóm tắt về đại biểu Quốc hội khóa XV và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đây là tài liệu hữu ích, trang bị cho các đại biểu Quốc hội những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động của đại biểu Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ