Đại hội Chi đoàn II lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngày đăng: 18/05/2022 - 08:05

Chiều 17/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Chi đoàn II, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội Chi đoàn II lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Dự Đại hội có các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên thuộc Chi đoàn II Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024, do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn II trình bày. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực vươn lên của các đoàn viên, thanh niên, Chi đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về mọi mặt. Nhiệm kỳ qua, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn II đã ra sức thi đua cùng các tổ chức đoàn thể, chuyên môn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, thể hiện được tính xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động chuyên môn, hoạt động Đoàn. Một số hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, từng bước tạo ra sự chuyển biến tương đối toàn diện như: công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; công tác chuyên môn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng…

Báo cáo cũng trình bày phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới: không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên, giáo dục đoàn viên nâng cao ý thức chính trị, kỷ luật, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hưởng ứng phong trào tiết kiệm, các hoạt động tình nghĩa, kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn xã hội, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật; xây dựng, tổ chức các chương trình, hoạt động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản; đẩy mạnh các phong trào đoàn viên, thanh niên thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đại hội cũng nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2019 -  2022 và tham luận của các đoàn viên trong Chi đoàn

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên Nhà xuất bản đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi đoàn II trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2024, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng quán triệt và triển khai tích cực, hiệu quả, cụ thể các hoạt động của Nhà xuất bản cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn cấp trên, gắn liền với đặc thù, đặc trưng hoạt động của Nhà xuất để phù hợp với điều kiện cụ thể của Chi đoàn II với các đơn vị trực thuộc Chi đoàn. Bên cạnh đó, phải cụ thể hóa bằng các hoạt động, hành động, chương trình thiết thực cụ thể. Về công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng lưu ý, cần xây dựng đoàn viên ở các đơn vị trở thành những người giỏi về chuyên môn nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi truyền thống yêu nước và cách mạng, từ đó đóng góp vào thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Nhà xuất bản…

Ban Chấp đoàn Chi đoàn khóa XII ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 7 đồng chí và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả