Dâng hương tưởng nhớ các đồng chí trực tiếp phụ trách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từ những ngày đầu thành lập

Ngày đăng: 22/02/2023 - 22:02

Ngày 22/02/2023, nhân Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/02/1907 - 9/02/2023), hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2023), đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tỉnh Nam Định) và đồng chí Lê Văn Lương (tỉnh Hưng Yên).

Tổng Bí thư Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương (sau Tổng Bí thư Trường Chinh) là những người trực tiếp phụ trách Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) ngay từ những ngày đầu thành lập.

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dâng hương tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh

Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản chấp bút lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương

Dâng nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Trường Chinh và đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng là hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống hiếu học và cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Nhà xuất bản học tập và noi theo.

Bình luận