Đánh giá công tác phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an

Ngày đăng: 16/03/2023 - 17:03

Chiều 16/03/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự giữa hai đơn vị.

Dự Hội nghị có PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc -  Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Nhà xuất bản và Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin, thời gian qua, Nhà xuất bản đã phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chủ trì, tổ chức biên soạn, xuất bản và giới thiệu nhiều đầu sách có giá trị, tiêu biểu là cuốn Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Bên cạnh việc xuất bản các cuốn sách quý, hai bên cũng đã phối hợp tổ chức nhiều Tọa đàm, Hội thảo khoa học, góp phần tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và tổ chức trưng bày, giới thiệu sách tại nhiều sự kiện; nội dung phối hợp bảo đảm tính thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an khẳng định, Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm chính trị của hai bên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự. Đồng chí bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị trong thời gian qua và nhấn mạnh, sự gắn bó phối hợp không chỉ góp phần giúp hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao mà còn tăng cường sự gắn kết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau. Việc hợp tác giữa hai bên cũng sẽ kịp thời đưa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân cũng như đông đảo bạn đọc. Đồng chí hy vọng rằng, trong thời gian tới hai bên sẽ phối hợp trong việc biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về lực lượng công an, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo và nhiều mặt công tác khác.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị được giao làm đầu mối của hai bên. Đồng chí tin tưởng, kết quả phối hợp trong thời gian qua sẽ là tiền đề đưa mối quan hệ hợp tác tiếp tục đổi mới, với chất lượng ngày càng cao hơn, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả