Loading...

Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời (Xuất bản lần thứ sáu)

Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời (Xuất bản lần thứ sáu)
Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
Số trang: 372 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm một số bài viết của TS. Trần Viết Hoàn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những sinh hoạt đời thường của Người, qua đó làm nổi bật tấm gương mẫu mực về đạo đức của Người. Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người; là vũ khí để Nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức xã hội hiện nay.

  TS. Trần Viết Hoàn từng là người lính cận vệ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ, có 38 năm làm việc ở khu Phủ Chủ tịch, nhờ vậy ông có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với Bác, được chứng kiến nhiều hoạt động, việc làm thể hiện tấm gương đạo đức của Bác, nhờ vậy, những bài viết của ông về Bác dù ngắn gọn, mộc mạc nhưng hết sức chân thực, sinh động và giàu cảm xúc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ