Loading...

Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
Số trang: 272 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 17 bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm trong nghiên cứu phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về công tác phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy hoàn thiện những giá trị đạo đức cá nhân cũng như nâng cao sức mạnh của tổ chức. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ