Đẩy mạnh chuyển đổi số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 12/01/2024 - 20:01

Chiều 12/01/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi nói chuyện của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản về chuyển đổi số và Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ về chuyển đổi số với cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trong những năm qua, ngành xuất bản đã đẩy mạnh chuyển đổi số, thể hiện qua các hoạt động giới thiệu, phát hành sách trên không gian mạng, trên các sàn thương mại điện tử hay hoạt động xuất bản điện tử. Xuất bản điện tử đã và đang trở thành một mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của ngành, có thể thấy rõ nhất qua việc tăng trưởng mạnh mẽ số lượng xuất bản phẩm điện tử. Cách đây 9 năm (năm 2015) mới có hơn 1.000 đầu sách điện tử được xuất bản thì năm 2022, toàn ngành có 3.200 đầu sách và năm 2023 là 4.600 đầu sách điện tử được xuất bản.

Tuy nhiên, xuất bản điện tử mới chỉ là một phần của xuất bản số. Để ngành xuất bản thực sự bước vào chuyển đổi số, cần phải ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình xuất bản, số hóa phải thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu, từ công tác quản lý, biên tập, cho đến phát hành, truyền thông; phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho số hóa xuất bản, tăng cường ứng dụng nền tảng làm việc số, xây dựng hệ sinh thái số, xây dựng một nền tảng liên thông dùng chung cho toàn ngành, xây dựng văn hóa số…

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến ngành xuất bản, với vai trò là đơn vị nòng cốt của ngành xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật không thể đứng ngoài xu thế chung, thậm chí còn phải trở thành đơn vị đi tiên phong, là “đầu tàu” trong hành trình chuyển đổi số, để tạo động lực thúc đẩy sự tăng tốc của chuyển đổi số xuất bản.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, thời gian qua Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã quan tâm đẩy mạnh phát hành sách điện tử, sách nói, sách truyền thông đa phương tiện. Vấn đề lý luận chính trị phải được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện. Những chia sẻ về chuyển đổi số của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ giúp cho hoạt động xuất bản nói riêng, các hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung trong chuyển đổi số, đạt được những kết quả thiết thực và hiệu quả.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn cuộc cách mạng về công nghệ, hay nói cách khác, thay đổi cách mình làm quan trọng hơn là vấn đề công nghệ. Chuyển đổi số phải đi từ người lãnh đạo, thay đổi tư duy của người lãnh đạo. Chuyển đổi số không thể nửa vời mà phải toàn diện thì mới mang lại giá trị thực sự.

Đối với các cán bộ, biên tập viên của Nhà xuất bản, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, các cán bộ, biên tập viên cần “dạy nghề” cho AI để biến AI thành trợ lý cho chính bản thân mình.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, trong năm 2024 ngành xuất bản cần thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số để đưa vào chương trình hành động của Chính phủ, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp các câu hỏi của cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản về chuyển đổi số, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác. Theo đó, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trên 6 nội dung cơ bản gồm: (1) Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Nhà xuất bản; (2) Phát triển nền tảng xuất bản, phát hành điện tử; nền tảng đọc sách, tài liệu lý luận chính trị phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, biên tập, phát triển thị trường của Nhà xuất bản; (3) Triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” gắn với công tác chuyển đổi số của Nhà xuất bản; nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; (4) Đẩy mạnh xuất bản sách về chuyển đổi số theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và Đề án sách Trung ương đặt hàng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số; phát triển, mở rộng các tủ sách điện tử chuyên đề, xây dựng một số tủ sách điện tử tiếng nước ngoài; (5) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên và cán bộ của Nhà xuất bản, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Nhà xuất bản; (6) Triển khai các giải pháp truyền thông sách, quảng bá sản phẩm sách điện tử của Nhà xuất bản.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, Hội nghị hôm nay đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai cơ quan. Đồng thời, Hội nghị này cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc hiện thực hóa các mục tiêu về chuyển đổi số của Nhà xuất bản, góp phần thực hiện thắng lợi “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí  Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị ký kết

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, hai cơ quan sẽ thực hiện theo phương châm “làm thật, giá trị thật” để chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, hướng tới xây dựng Nhà xuất bản là nhà xuất bản hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, xứng tầm là một cơ quan xuất bản của Trung ương Đảng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng sách cho PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 

Tại Hội nghị, thay mặt hai cơ quan, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng nhau những cuốn sách quý mới xuất bản.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả