Loading...

Đường cách mệnh

Đường cách mệnh
Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 31.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đường cách mệnh là tác phẩm tập hợp bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu trong những năm 1925 - 1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927. Cuốn sách đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Hơn 90 năm đã qua kể từ khi cuốn sách Đường cách mệnh được xuất bản lần đầu tiên, nhưng những giá trị cốt lõi kết tinh trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ