Ðồng chí Trương Tấn Sang làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Ngày đăng: 12/02/2011 - 11:02

Ngày 11-2, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật về tình hình và kết quả thực hiện công tác xuất bản năm 2010, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Ðảng, Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

alt
Ðồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang những kết quả nổi bật trong năm qua: Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch công tác đã đề ra; nội dung sách của Nhà xuất bản giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng; hình thức trình bày ngày càng đẹp, hấp dẫn người đọc hơn.
Nhà xuất bản đã phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; các hoạt động xuất bản có bước phát triển mới về chất.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Năm qua, bằng sự nỗ lực, tâm huyết và sự say mê nghề nghiệp  của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công chức, viên chức, Nhà xuất bản đã hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là Nhà xuất bản trụ cột thực hiện công tác xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, nhất là làm tốt công tác phục vụ các ngày lễ lớn, phục vụ đại hội Ðảng các cấp và Ðại hội XI của Ðảng. Nhà xuất bản thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức. Ðồng ý với những nhiệm vụ công tác xuất bản năm 2011 do Ban Biên tập Nhà xuất bản đề ra, đồng chí Trương Tấn Sang nhắc nhở: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cần tập trung cao độ các nguồn lực làm công tác xuất bản để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức xuất bản các ấn phẩm về lịch sử, về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Trong thời gian tới, thông qua hoạt động xuất bản, Nhà xuất bản cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác xuất bản để nhân dân thế giới hiểu đúng về hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam sau 25 năm đổi mới, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Vừa tăng cường hợp tác về xuất bản với các đối tác đã có, vừa mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác của các nước, các tổ chức trên thế giới mà Ðảng và Nhà nước ta đã thiết lập quan hệ song phương. Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với Trung ương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản nói chung và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật nói riêng. Sau khi phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với những kiến nghị của Nhà xuất bản, đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật sẽ đạt được những kết quả lớn và toàn diện hơn nữa.                                                                                          
                                                                                              
 Theo Báo Nhân dân điện tử


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả