Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 17/06/2024 - 15:06

Sáng 17/6/2024, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản đã tới chúc mừng, tặng hoa Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là những cơ quan thông tấn báo chí đã có mối quan hệ gắn bó, nhiều chương trình hoạt động phối hợp, liên kết chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong nhiều năm qua trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác nghiên cứu khoa học; công tác thông tin, tuyên truyền.

Trao lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với những hoạt động hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự kết nối, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan, giúp Nhà xuất bản tuyên truyền, quảng bá được ngày càng nhiều ấn phẩm hay, có giá trị về lý luận và thực tiễn đến với đông đảo bạn đọc trong nước và bạn bè quốc tế.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị của Nhà xuất bản chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị của Nhà xuất bản chúc mừng Báo Nhân dân nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị của Nhà xuất bản chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân dịp này, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí ấn phẩm mới xuất bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng PGS.TS. Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước tình cảm, sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đại diện lãnh đạo Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tài liệu học tập, sách lý luận, chính trị và pháp luật, giúp nâng cao nhận thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với Nhà xuất bản nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông sách lý luận, chính trị, pháp luật.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả