Loading...

Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị)

Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị)
Tác giả: TS. Vũ Thị Như Hoa
Số trang: 231 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam (Dành cho chương trình đại học chính trị) tập trung nghiên cứu về hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị Việt Nam nói riêng, góp phần làm rõ nội hàm cũng như vai trò của từng thành tố, từ đó đưa ra định hướng đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với sự vận động và phát triển của đất nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ