Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hơn 150 cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở Khánh Hòa

Ngày đăng: 28/08/2023 - 15:08

Sáng 28/8/2023, tại Khánh Hòa, Trung tâm Phát hành sách Nha Trang (thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) phối hợp với Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự buổi giới thiệu có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa…; hơn 150 cán bộ, đảng viên, đoàn viên thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Toàn cảnh buổi giới thiệu sách

Tại buổi giới thiệu, PGS.TS. Phạm Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Thông tin liên lạc, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt kiêm Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản lý - Giám đốc Trung tâm Khoa học Giáo dục và Khởi nghiệp Việt giới thiệu một số nội dung cốt lõi của cuốn sách.

Buổi giới thiệu thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai hiệu quả; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và phòng ngừa, giáo dục và là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua, thể hiện vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thông qua buổi giới thiệu nội dung sách, cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã nắm rõ hơn nội dung, giá trị tư tưởng của tác phẩm; bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Buổi giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được lồng ghép vào đợt sinh hoạt, học tập chính trị của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cũng như các đơn vị trực thuộc sở.

Đại diện Trung tâm Phát hành sách Nha Trang (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) trao tặng sách cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa

Đại diện Trung tâm Phát hành sách Nha Trang (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) trao tặng Thư viện tỉnh 167 đầu sách với 344 bản để xây dựng tủ sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng trao tặng Sở Văn hóa và Thể thao một số cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; trao tặng Thư viện tỉnh 167 đầu sách với 344 bản để xây dựng tủ sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả