Hồ Chí Minh – Tâm và tài của một nhà yêu nước

Hồ Chí Minh – Tâm và tài của một nhà yêu nước
Tác giả: Nguyễn Đài Trang
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Hồ Chí Minh – Tâm và tài của một nhà yêu nước là kết quả nghiên cứu của nữ tác giả Nguyễn Đài Trang – một tiến sĩ Việt Kiều định cư ở Canađa nhưng rất nặng lòng với Việt Nam và luôn hướng về Tổ quốc với sự khát khao tìm hiểu về nguồn cội.
  Thông qua cuốn sách của mình, tác giả đã giúp cho độc giả ở nước nước ngoài có cách nhìn đúng hơn về con người và vai trò của Hồ Chí Minh đối với lịch sử Việt Nam, những khía cạnh nhân văn của Người còn ít được biết đến ở phương Tây. Vốn là một giảng viên Khoa học chính trị ở Đại học Toronto, một nhà tư vấn của Liên hợp quốc trong một số dự án phát triển ở Việt Nam, tác giả rất quan tâm, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề bình đẳng giới; tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt Nam hiện nay cũng như đối với các nước đang phát triển trên thế giới, trong việc tiến đến sự đối thoại cởi mở và thân thiện giữa các nước trong thế kỷ XXI.
  Cuốn sách được in và xuất bản lần đầu ở đất nước Canađa vào dịp sinh nhật Bác 19-5-2010 bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt với rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý cùng với những sự hiểu biết sâu sắc về Bác Hồ, đã có tác động tích cực đến chính giới, nhân dân Canađa và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh , kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh – Tâm và tài của một nhà yêu nước tại Việt Nam, nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn, đánh giá, cảm nhận riêng của một trí thức Việt Kiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
  Sách gồm 194 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ