Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Ngày đăng: 30/09/2012 - 08:09

Trong hai ngày 29 và 30-9-2012, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Dự Hội nghị có Nhóm công tác Trung ương do đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng nhóm.

 

hoi-nghi-kiem-diem

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập nhấn mạnh: Với vai trò là công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lãnh đạo Nhà xuất bản đã nhận thức sâu sắc cần nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Bởi vậy, từ việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết trong toàn cơ quan, Đảng bộ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân cho tập thể và từng cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản, đến tổng hợp ý kiến, báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ những vấn đề được góp ý, dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập trung vào ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu trong Nghị quyết. Với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, vì sự nghiệp chung của Đảng và của Nhà xuất bản, từng đồng chí trong tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản nêu cao trách nhiệm, thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của lãnh đạo Nhà xuất bản; từng đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và hướng sửa chữa khắc phục; đồng thời thực sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác và cho tập thể, để đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này thật sự đạt hiệu quả, nêu gương cho cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Nhóm công tác của Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đánh giá cao việc tổ chức thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, khoa học và nghiêm túc; nội dung kiểm điểm tập trung, rõ ràng, cụ thể và bám sát vào ba vấn đề theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí đề nghị tập thể và cá nhân lãnh đạo Nhà xuất bản cần phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, say mê nghề nghiệp, xây dựng và phát triển Nhà xuất bản xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan xuất bản chính trị trụ cột của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả