Hội nghị phát hành và giới thiệu sách các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2013

Ngày đăng: 07/09/2013 - 14:09

Sáng 6-9-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, đã diễn ra Hội nghị phát hành và giới thiệu sách các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2013. Đến dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc các cơ quan, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội; các đối tác phát hành sách của Nhà xuất bản.

Hoi nghi phat hanh

Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trao thưởng cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác phát hành của Nhà xuất bản năm 2012

Báo cáo kết quả công tác phát hành của Nhà xuất bản nêu rõ, năm 2012 và 8 tháng đầu năm 2013, Nhà xuất bản tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thị, phát hành, tiêu thụ sách, lịch và văn hóa phẩm. Bên cạnh nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác phát hành như: giới thiệu sách, gửi danh mục sách đến từng đối tượng khách hàng, tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá hoạt động, thương hiệu và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Tạp chí Nhịp cầu tri thức và website của Nhà xuất bản; tổ chức các hội nghị khách hàng; họp báo công bố các ấn phẩm trọng tâm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn..., hệ thống phát hành của Nhà xuất bản đã được tập trung củng cố và mở rộng.

Năm 2012, doanh thu phát hành sách toàn Nhà xuất bản đạt 110 tỷ đồng, trong đó doanh thu do Nhà xuất bản tự phát hành đạt 20,5 tỷ đồng và đạt khoảng 14,5 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2013. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế, song nhìn chung, từ năm 2012 đến nay, công tác phát hành sách của Nhà xuất bản đã có nhiều đổi mới như: từng bước hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý tài chính; công tác xây dựng hệ thống khách hàng được đặc biệt quan tâm; chiết khấu linh hoạt hơn đối với từng loại sách, phù hợp với từng đối tượng khách hàng; chính sách chăm sóc khách hàng được chú trọng hơn...

Trong 4 tháng cuối năm 2013 và các năm tiếp theo, Nhà xuất bản sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: triển khai có hiệu quả Chiến lược phát hành giai đoạn 2009-2015; củng cố mạng lưới phát hành truyền thống; củng cố và mở rộng hệ thống Nhà sách Sự thật; phát triển rộng hơn nữa mạng lưới phát hành liên kết với các nhà sách, các công ty phát hành sách; chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, marketing; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế hoạt động của Nhà xuất bản cũng như của các đơn vị phát hành trực thuộc...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã ghi nhận những kết quả, chuyển biến tích cực của công tác phát hành trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế, bất cập cần khắc phục. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá, góp ý về chất lượng sách, giá sách, mức chiết khấu sách của Nhà xuất bản cũng như công tác giới thiệu sản phẩm, công tác quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng, phương thức hợp tác phát hành lịch bloc 2014.

Với vai trò là những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực phát hành, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến quý báu, góp phần thiết thực vào việc tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách của Nhà xuất bản.

Tại Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã trao thưởng cho 7 đơn vị và 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phát hành sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản trong năm 2012. Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản đã giới thiệu CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập (Xuất bản lần thứ ba) và trang sách điện tử của Nhà xuất bản trên trang Alezaa.vn.

Giao Linh

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả