Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày đăng: 24/07/2013 - 08:07

Sáng 23-7-2013, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Nhà xuất bản, lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên, biên tập viên Nhà xuất bản công tác tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương; Cục Xuất bản, Bộ Thông tin - Truyền thông; Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục An ninh thông tin - truyền thông, Bộ Công an; Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam; Hội kỷ lục gia Việt Nam.

Hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2013

Đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Duy Hùng đại diện Nhà xuất bản nhận chứng nhận Xác lập kỷ lục bộ sách đa phương tiện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm 2013. Báo cáo nêu rõ những thành tựu, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Nhà xuất bản, đặc biệt là trong công tác biên tập, xuất bản 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013.

Tính đến ngày 30-6-2013, Nhà xuất bản đã đăng ký và bổ sung 1.178 đề tài, trong đó 01 đề tài lịch tờ 2013, 06 đề tài lịch blốc 2014, 88 đề tài sách điện tử; đã xuất bản được 639 đầu sách, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2012, với 2.840.300 bản và 550.020.430 trang in. Công tác quản lý, tổng hợp đáp ứng yêu cầu; công tác xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể, triển khai phong trào thi đua, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, đóng góp nhất định vào kết quả chung của Nhà xuất bản. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động của Nhà xuất bản vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: tiến độ xuất bản sách còn chậm; số lượng bản in thấp; mạng lưới phát hành còn hạn chế... Để hoạt động 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt, cần thực hiện có hiệu quả các đề tài đã đăng ký; tập trung đầu tư, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hành, tiêu thụ sách; tăng cường công tác quản lý, điều hành, quản trị nội bộ,…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn trong hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành sách của Nhà xuất bản thời gian qua; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng biên tập - xuất bản cũng như mở rộng mạng lưới phát hành sách trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập ghi nhận những kết quả mà Nhà xuất bản đạt được trong 6 tháng đầu năm; phân tích sâu hơn các hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của Nhà xuất bản; yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản nỗ lực, cố gắng hơn nữa nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản trong 6 tháng cuối năm 2013.

Nhân dịp này, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Xác lập kỷ lục bộ sách đa phương tiện đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được ấn hành vào năm 2011. Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Duy Hùng.

Nguyễn Thúy

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả