Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày đăng: 25/07/2013 - 09:07

Chiều 23-7-2013, tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập và đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản.

Hoi nghi so ket ct dang1

Đồng chí Nguyễn Đình Thực trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 tại Hội nghị

Dự Hội nghị, có đồng chí Mạc Quang Tân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ công tác tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đình Thực, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thay mặt Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, nêu rõ những kết quả đạt được và hạn chế, thiếu sót trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2013 của Đảng bộ Nhà xuất bản.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của cấp ủy và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch về đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảng ủy thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và đoàn thể cũng như các mặt công tác khác.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan ổn định, thể hiện lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mạc Quang Tân đã thông tin về tình hình hoạt động của Đảng ủy Khối và một số kinh nghiệm tiến hành công tác chính trị tư tưởng tại các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí nhận định, trong thời gian qua, Đảng bộ Nhà xuất bản đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu; trong thời gian tới, Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng vào 3 vấn đề: một là, quán triệt, nhận thức rõ hơn các mục đích cơ bản của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hai là, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên trong Đảng bộ và các chi bộ; ba là, cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết 01, 02, 03 của Đảng ủy Khối.

Hoi nghi so ket cong tac dang2

Đồng chí Mạc Quang Tân phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Nguyễn Duy Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh một số công việc mà toàn Đảng bộ cần nỗ lực thực hiện trong 6 tháng cuối năm là: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các hội nghị Trung ương; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đổi mới và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề tài, xuất bản, in, phát hành bảo đảm chất lượng, tiến độ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 09 và bổ sung hướng dẫn thực hiện; thường xuyên thực hiện và coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ; đề cao tính nguyên tắc, kỷ luật trong Đảng, khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chuẩn mực của đảng viên...

Cũng trong dịp này, đồng chí Lê Văn Yên, đảng viên Đảng bộ Nhà xuất bản đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Giao Linh

Bình luận