Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Ngày đăng: 26/07/2014 - 08:07

Ngày 25-7-2014, tại trụ sở Nhà xuất bản, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản công tác tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo các chi nhánh của Nhà xuất bản trên cả nước. Đồng chí Hoàng Phong Hà, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

so ket ctac dang 24-7 1

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản trình bày trước Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy và Lãnh đạo Nhà xuất bản đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ triển khai các hoạt động công tác Đảng gắn với thực hiện kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng. Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan nói chung ổn định, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy tại một số chi bộ còn chậm và hình thức; việc triển khai Kế hoạch quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ Nhà xuất bản còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp vẫn còn những hạn chế nhất định; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa cao...

 so ket cong tac dang 24-7 2

Đồng chí Hoàng Phong Hà, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy trao tặng

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Dân, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng NXB

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập đã giải đáp một cách cụ thể những ý kiến, kiến nghị của các chi bộ, đồng thời nhấn mạnh 16 đầu việc mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Nhà xuất bản cần thực hiện tốt trong thời gian tới: tiếp tục triển khai thực hiện tốt Tủ sách xã, phường, thị trấn; triển khai làm 15 tập văn kiện Đảng giai đoạn 1995-2010; tập trung làm tốt các mảng sách: Trung ương đặt hàng; sách phục vụ các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng; sách tổng kết 30 năm đổi mới; sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; sách lịch sử đảng bộ các địa phương; sách về các điển hình tiên tiến; sách luật;...

so ket ct dang 24-7 3

Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Nhà xuất bản nhận Bằng khen Đảng viên đủ tư cách,

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2009-2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà đã trao Bằng khen Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2009-2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 8 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Nhà xuất bản và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Dân, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản.

Giao Linh

 

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả