Hội nghị thông qua Kế hoạch công tác năm 2013 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 05/05/2013 - 09:05

Sáng 2-5-2013, Hội nghị thông qua Kế hoạch công tác năm 2013 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã diễn ra tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Khối trưởng Khối Thi đua năm 2013.

1

Hội nghị thông qua Kế hoạch công tác năm 2013 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra ngày 2-5-2013

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 12 cơ quan Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng của 12 cơ quan trong Khối. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị này là hoạt động thứ hai được tổ chức trong tổng số 8 công tác trọng tâm năm 2013 của Khối, sau Hội nghị tổng kết công tác thi đua trong Khối năm 2012. Những nội dung cơ bản đã được thảo luận và thông qua tại Hội nghị gồm: Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013; kế hoạch tổ chức gặp mặt, giao lưu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Khối; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua - khen thưởng; tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ; tổ chức kiểm tra chéo công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan trong Khối; tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua năm 2013.

2

Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát biểu tại Hội nghị 

Với 8 đầu việc cụ thể, rõ ràng, Dự thảo Kế hoạch đã được sự đồng tình, nhất trí cao của các đại biểu từ 12 cơ quan trong Khối. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc: phân công các đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp thực hiện các kế hoạch hoạt động; điều chỉnh lại thời gian tổ chức các hoạt động cho phù hợp và một số vấn đề cụ thể đối với từng kế hoạch hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo Khối, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổng kết, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và thông qua Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

P.V

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả