Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 12/09/2014 - 15:09

Sáng 12-9-2014, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học giữa Nhà xuất bản và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có: TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có: TS. Hoàng Phong Hà, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản; lãnh đạo Nhà xuất bản; các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Thư ký, Văn phòng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

IMG 4568

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà nêu rõ, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã hoàn thành có chất lượng việc nghiên cứu 28 đề tài, đề án cấp bộ (ban Đảng Trung ương). Các đề tài, đề án đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và yêu cầu cấp bách đặt ra đối với hoạt động xuất bản cũng như xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật. Đồng thời, Nhà xuất bản còn tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước... Đồng chí Hoàng Phong Hà đề nghị, trong thời gian tới, Nhà xuất bản và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động khoa học như hội thảo, hội nghị, tọa đàm… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; tăng cường phối hợp trong việc xã hội hóa kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học thông qua việc biên tập, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm; xây dựng kế hoạch phối hợp trong việc xuất bản, phát hành sách, tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm cụ thể hóa nội dung trong Quy chế phối hợp số 03, đã ký ngày 27-7-2010 giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Nhà xuấ bản mong muốn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quan tâm, phối hợp trong việc tổ chức biên tập, xuất bản các sách, tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, đồng chí Tô Quang Thu mong muốn, Nhà xuất bản và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, không chỉ trong hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học mà trong cả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các tài liệu, sách lý luận chính trị, sách về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích một số vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học của hai cơ quan như: việc xác định đề tài; quá trình triển khai thực hiện; việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn…; đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, nghiên cứu khoa học cũng như tăng cường hoạt động phối hợp giữa hai Hội đồng Khoa học của hai cơ quan trong thời gian tới.

Có thể nói Hội nghị này là một hoạt động thiết thực, hiệu quả để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học giữa hai cơ quan, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; cũng như tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị; xã hội hóa các sản phẩm nghiên cứu thông qua các xuất bản phẩm.

Nguyễn Thúy


 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả