Hội nghị trao đổi về công tác cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 16/08/2013 - 17:08

Chiều 16-8-2013, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao đổi về công tác cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương, do đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các vụ (ban) tổ chức - cán bộ 12 cơ quan Đảng Trung ương.

Hoi nghi cong tac can bo

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề Vị trí việc làm và phương pháp xác định vị trí việc làm, trong đó tập trung làm rõ về khái niệm, phân nhóm vị trí việc làm; trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm; phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Chuyên đề đã cung cấp những thông tin khoa học, hữu ích về phương pháp xác định vị trí việc làm - một trong những vấn đề quan trọng mang tính quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức - cán bộ của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng Trung ương giới thiệu chuyên đề về Xây dựng chuẩn mực và thực hành đạo đức công vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Đảng Trung ương. Chuyên đề chỉ rõ, để xây dựng chuẩn mực và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần chú trọng việc tổ chức thực hiện chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở chi bộ, tổ chức học tập và thực hiện các chuyên đề; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi trách nhiệm công vụ, gắn với việc phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ nội dung hai chuyên đề nêu trên, đưa ra những kinh nghiệm cụ thể về việc xác định vị trí việc làm, xây dựng chuẩn mực, thực hành đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Những kinh nghiệm được trao đổi trong Hội nghị có giá trị thực tiễn cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức - cán bộ trong toàn Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng.

 PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả