Hội nghị triển khai xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1996-2010)

Ngày đăng: 06/08/2014 - 17:08

Ngày 6-8-2014, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hội đồng xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập đã tổ chức Hội nghị triển khai xuất bản Văn kiện Đảng toàn tập (1996-2010). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo, chủ biên các tập văn kiện Đảng từ tập 55 đến 59; đại diện Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương; đại diện ban biên tập và các đơn vị chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

IMG 4041s

Tại Hội nghị, các đồng chí chủ biên các tập văn kiện Đảng từ 55 đến 59 đã báo cáo tình hình sưu tầm, tuyển chọn tài liệu, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị chung và cụ thể về từng tập văn kiện. Nhìn chung, các văn kiện trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2000, tương ứng với các tập từ 55 đến 59, đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Các nhóm xây dựng bản thảo đã rà soát kỹ văn kiện từ nhiều nguồn khác nhau, lập danh mục văn kiện, chọn lọc theo đúng tiêu chí mà Hội đồng xuất bản yêu cầu.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng bản thảo, các nhóm biên soạn vẫn còn những vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng để thống nhất giữa các tập. Các đề xuất chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: cân nhắc, lựa chọn giải tài liệu mật; bổ sung thành phần tài liệu; xây dựng tiêu chí chung để lựa chọn tài liệu đưa vào nội dung chính và phụ lục...

Thay mặt Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng tích cực của các nhóm xây dựng bản thảo đã bám sát kế hoạch, sưu tầm, lựa chọn được một khối lượng lớn văn kiện trong thời gian từ năm 1996 đến 2000. Các tập văn kiện đã cơ bản thể hiện được hoạt động của Đảng trong từng năm. Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo đồng tình với nội dung các tập văn kiện và thống nhất một số nguyên tắc chung trong quá trình biên soạn, như: đối với tài liệu mật, cần rà soát kỹ và đề xuất giải mật đối với những tài liệu thực sự phục vụ cho công tác nghiên cứu; bổ sung một số loại hình văn bản như kế hoạch, hướng dẫn vào nội dung chính thức; chỉ đưa những văn kiện chính thức, đối với các văn bản giống nhau về nội dung sẽ lấy văn bản có hiệu lực cao hơn. Đồng chí đề nghị các nhóm xây dựng bản thảo tổng hợp bằng văn bản, trong đó nêu rõ đặc điểm, tình hình của từng năm, chủ đề chính của tập văn kiện, hoạt động của Đảng trong năm đó; tình hình tài liệu, cách sắp xếp, tình hình và kiến nghị chi tiết về tài liệu mật; v.v..

Giao LinhBình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả