Hội thảo góp ý vào Dự thảo Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 08/06/2013 - 09:06

Ngày 7-6-2013, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 2030, do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi thảo. Đồng chí Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Ngọc Bình, Trưởng phòng Pháp chế, Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông dự Hội thảo. Về phía Nhà xuất bản, có đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản, lãnh đạo các đơn vị chức năng, các chuyên viên, biên tập viên cao cấp làm việc tại Hà Nội.

IMG 4195

Từ góc độ của những người làm việc trực tiếp trong ngành xuất bản, với tinh thần thẳng thắn, chân thành vì sự phát triển chung của ngành, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những đóng góp hết sức sâu sắc, chi tiết vào bản Dự thảo. Những vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh bao gồm: vị trí, vai trò của ngành xuất bản trong sự phát triển chung của xã hội, của đất nước; căn cứ xây dựng Quy hoạch; thực trạng, những vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với ngành xuất bản; việc chuyển đổi mô hình tổ chức nhà xuất bản và tổ chức mạng lưới các nhà xuất bản; tính khả thi của Quy hoạch.

Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội thảo, đồng chí Khuất Duy Kim Hải, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổng kết lại những ý kiến mà các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo Quy hoạch, nêu rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính khoa học, khả thi của Quy hoạch.

PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả