Hội thảo đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Ngày đăng: 23/05/2013 - 13:05

Ngày 22-5-2013, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)”, do GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì. Dự Hội thảo có GS. TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các hội đồng khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật dự Hội thảo.

Hoi thao chuyen gia doi moi

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, nêu rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém trong công tác nghiên cứu khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương; những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ; đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu về công tác nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hội đồng khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương; giao quyền chủ động nhiều hơn cho các chủ nhiệm đề tài; linh hoạt hơn trong việc xác định, thẩm định đề tài theo hướng mỗi năm tổ chức nhiều đợt xét duyệt; nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài;… Đề xuất với các cơ quan chức năng thực hiện thí điểm cơ chế khoán kinh phí nghiên cứu khoa học; xây dựng định mức kinh phí chung cho các đề tài khoa học cấp bộ; dành một khoản kinh phí thích hợp hỗ trợ cho việc ứng dụng; cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục thanh quyết toán.

 PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả