Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thái Nguyên”

Ngày đăng: 20/05/2012 - 10:05

Ngày 19-5-2012 tại UBND tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thái Nguyên”. Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

Đ/c Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh thành liên quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhân chứng lịch sử của Trung ương và địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; Trần Minh Trưởng, Viện phó Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải, làm sáng tỏ thêm ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ về ATK Thái Nguyên; những chỉ thị và hoạt động của Người trong việc chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi; cung cấp những thông tin tư liệu, làm phong phú và sáng rõ thêm những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Các tham luận đều thống nhất khẳng định: Bác Hồ và Trung ương Đảng đã sớm phát hiện vị trí chiến lược quan trọng của Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ đó lựa chọn xây dựng ATK Định Hóa - Thái Nguyên thành thủ đô kháng chiến. Trong thời gian sống và làm việc tại ATK Thái Nguyên, Người đã quan tâm sâu sắc tới Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên. Thực hiện lời dạy của Người, nhân dân Thái Nguyên với truyền thống anh hùng, bất khuất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bác Hồ và Trung ương Đảng giao, cống hiến sức người, sức của góp phần quan trọng vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. 

45 bài tham luận tại Hội thảo cũng tập trung làm rõ về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử đặc biệt của địa danh lịch sử cách mạng Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm của các cấp, ngành trong tỉnh, cùng các cơ quan quản lý thuộc các ban ngành Trung ương; yêu cầu tăng cường quan tâm chỉ đạo, giữ gìn, đầu tư tôn tạo nhằm phát huy giá trị của khu di tích lịch sử - văn hóa ATK, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên; 122 năm Ngày sinh của Người, đồng thời thiết thực phục vụ cho công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh năm 2012-2015.

 

PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả